Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Novinky

Novinky a kalendář

Ředitelské volno
Vážení rodiče,
v rámci svých pravomocí a po projednání se zřizovatelem školy vyhlašuji

v pondělí 6. května 2019 a v úterý 7. května 2019 na naší škole 2 dny volna ředitele školy.
Přerušen bude také ranní provoz školní družiny.
Rozsah odpoledního provozu školní družiny pro žáky prvního stupně základní školy
přihlášené do školní družiny bude zabezpečen na základě Vámi projeveného zájmu.
Případný zájem sdělte prosím písemně (potvrzením) do 30. dubna 2019.
    
Děkujeme za pochopení.

Ing. Zdeněk Strnad,
ředitel školy


>>

Projektový týden
V týdnu od 29. dubna do 3. května 2019 proběhne ve škole projektový týden.
Sledujte, prosím, změny v rozvrhu.

>>

Školní akce

Plánované školní akce v měsíci dubnu.

>>

Školní akce

Plánované školní akce v měsíci březnu.

>>

Zápis k plnění povinné školní docházky
Zápis do 1. ročníku školního roku 2019/2020 se uskuteční v budově ZŠ  
v úterý
2. 4. 2019 od 13.30 hod. do 17.00 hod.
a ve středu 3. 4. 2019 od 14.00 hod. do 16.00 hod.
U zápisu je třeba doložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 201
2 do 31. 8. 2013  (dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2019).
Děti, které měly odklad a byly na naší škole u zápisu, přijdou k zápisu znovu.

K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku
v době od září do konce června příslušného školního roku (tj. od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020),
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
K žádosti se dokládají doporučující vyjádření (informace podá vedení školy).


Odklad povinné školní docházky
O odklad povinné školní docházky lze požádat písemně do 30. dubna 201
9.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného

školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Ředitel školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok.


Podrobné informace k zápisu do 1. ročníku ke stažení zde.

>>

Školní akce

Plánované školní akce v únoru 2019.

>>

Jídelna gymnázia oznamuje
Na základě vyjádření firmy Z-WARE s.r.o., která nám poskytuje čipy na stravování,
nebude od 1. ledna 2019 vratná záloha za tyto čipy – viz příloha ke stažení zde.

Od 14. ledna 2019 bude pro volbu obědů a jejich odhlašování fungovat nový webový systém jídelny gymnázia.
Žáci obdrží prostřednictvím třídních učitelů přihlašovací údaje a další informace.

>>

Školní akce

Plánované školní akce v lednu 2019.

>>

T
řídní schůzky

T
řídní schůzky pro zákonné zástupce žáků, jež se budou účastnit lyžařského výcviku,
se konají v pondělí 14. ledna 2019 od 16.00 hodin.

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků uvažujících o studiu na střední škole (V., VII. ročník – víceleté gymnázium, IX. ročník)
se konají v pondělí 14. ledna 2019 od 17.00 hodin.

>>


Školní akce

Plánované školní akce v měsíci prosinci.

>>

T
řídní schůzky

T
řídní schůzky pro všechny ročníky
se konají
12. listopadu 2018 od 15.30 do 17.00 hodin.

>>

Školní akce

Plánované školní akce v měsíci listopadu.

>>


Školní akce

Plánované školní akce v měsíci říjnu.

>>

Ochrana osob za mimořádných situací
Změna rozvrhu ve čtvrtek 27. 9. 2018 – projektové vyučování.

>>

Školní akce

Plánované školní akce v měsíci září.

>>


T
řídní schůzky
První třídní schůzky se společným zahájením ve třídách
se konají
10. září 2018 od 16.30 do 17.30 hodin.

>>


Školní rok 2018/2019

Nový školní rok bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8.00 před budovou školy (za pěkného počasí).
Bližší informace o průběhu školního roku obdrží žáci ve třídách (1. třídy návštíví i rodiče nových školáků).

Organizace školního roku v rubrice Školní rok.

Školní akce

Plánované školní akce v měsíci červnu.

V rámci akcí pořádaných naší školou mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce.
Naše škola nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


>>


Přijaté děti k základnímu vzdělávání
Seznam dětí přijatých k plnění povinné školní docházky od školního roku 2018/2019
ke stažení zde.

>>

Školní akce

Plánované školní akce v měsíci květnu.

>>

Ředitelské volno
Vážení rodiče,
v rámci svých pravomocí a po projednání se zřizovatelem školy vyhlašuji

v pondělí 30. dubna 2018 a v pondělí 7. května 2018 na naší škole 2 dny volna ředitele školy.
Přerušen bude také ranní provoz školní družiny.
Rozsah odpoledního provozu školní družiny pro žáky prvního stupně základní školy
přihlášené do školní družiny bude zabezpečen na základě Vámi projeveného zájmu.
Případný zájem sdělte prosím písemně (potvrzením) do 27. dubna 2018.
    
Děkujeme za pochopení.

Ing. Zdeněk Strnad,
ředitel školy


>>

Školní akce

Plánované školní akce v měsíci dubnu.

>>


Zápis k plnění povinné školní docházky
Zápis do 1. ročníku školního roku 2018/2019 se uskuteční v budově ZŠ  
v úterý 3. 4. 2018 od 13.30 hod. do 17.00 hod.
a ve středu 4. 4. 2018 od 14.00 hod. do 16.00 hod.
U zápisu je třeba doložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012  (dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2018).
Děti, které měly odklad a byly na naší škole u zápisu, přijdou k zápisu znovu.

K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku
v době od září do konce června příslušného školního roku (tj. od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019),
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
K žádosti se dokládají doporučující vyjádření (informace podá vedení školy).


Odklad povinné školní docházky

O odklad povinné školní docházky lze požádat písemně do 30. dubna 2018.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného

školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Ředitel školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok.


Podrobné informace k zápisu do 1. ročníku ke stažení zde.


>>

Školní akce

Plánované školní akce v měsíci březnu.

>>

Regionální soutěže

Naše škola pořádá již několikátým rokem regionální soutěže v recitaci, zpěvu, v přírodních vědách a výtvarných aktivitách.
První z nich „Známé slovo poezie“ proběhne ve středu 28. února 2018.

>>

Školní akce

Plánované školní akce v měsíci únoru.

>>

Zveřejněn rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu
V rubrice Dokumentace školy byly zveřejněny rozpočet pro rok 2018
a střednědobý výhled rozpočtu.

>>

Školní akce

Plánované školní akce v měsíci lednu roku 2018.

>>

Veselé Vánoce

Krásné Vánoce a pohodu v novém roce
přejí zaměstnanci a žáci naší školy!

>>


Školní akce

Plánované školní akce v měsíci prosinci.

>>

Zveřejnění návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu
V rubrice Dokumentace školy jsou zveřejněny návrhy rozpočtu pro rok 2018
a střednědobého výhledu rozpočtu.

>>

Výsledky voleb do školské rady
V souladu s volebním řádem vydaným Zastupitelstvem obce Zastávka dne 18. 5. 2005
vyhlašuji výsledky voleb zákonných zástupců do školské rady
Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace:


Členy školské rady na období listopad 2017 – listopad 2020

z řad zákonných zástupců byli zvoleni:
MUDr. Lenka Janzová,
Pavel Chmelíček,
Martin Musil.

Školská rada bude ve svém tříletém funkčním období pracovat ve složení:
paní Jaroslava Baštařová (zastupitelstvo obce)  
paní Jarmila Zahradníková (zastupitelstvo obce)
pan Petr
Pospíšil (zastupitelstvo obce)
paní Radka Bochníčková (pedagogičtí pracovníci)
paní Ivana Vaňková (pedagogičtí pracovníci)
pan Iveta Lebedová (pedagogičtí pracovníci)  
paní Lenka Janzová (zákonní zástupci)
pan Pavel Chmelíček (zákonní zástupci)
pan Martin Musil (zákonní zástupci)
.

Všem zvoleným a jmenovaným členům gratuluji a těším se na vzájemnou spolupráci.

V Zastávce dne 15.11. 2017

Ing. Zdeněk Strnad,
ředitel školy


>>

Školní akce
Plánované školní akce v měsíci listopadu.

>>

T
řídní schůzky a volby do školské rady

T
řídní schůzky pro všechny ročníky
se konají
13. listopadu 2017 od 15.30 do 17.00 hodin.

Volby do školské rady se budou konat
od 10.00 do 17.30 hodin v budově školy.

Kandidaturu do školské rady
při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
na funkční období 2017 – 2020 přijali z řad zákonných zástupců nezletilých žáků následující kandidáti:

Pavel Chmelíček
Martin Musil
Lenka Janzová


V Zastávce dne 3. 11. 2017

Ing. Zdeněk Strnad,
ředitel školy


>>

Volby do školské rady
Na základě § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
a na základě usnesení Zastupitelstva obce Zastávka ze dne 18.5.2005
vyhlašuji
volby do školské rady

Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace.

Volby se budou konat v pondělí 13. listopadu 2017 v době od 10.00 do 17.30 hodin v budově školy.
Kandidaturu lze podávat v kanceláři školy pí. Gährové do 30. října 2017
do 12.00 hodin.
Kandidát uvede do kandidátní listiny své jméno a příjmení, datum narození, bydliště a podpisem stvrdí svůj zájem kandidovat.

Seznam kandidátů do školské rady bude zveřejněn na vchodu do školní budovy

a na internetových stránkách školy a obce nejpozději 3. listopadu 2017
Volební lístek se seznamem kandidátů bude předán zákonným zástupcům

v den voleb 13. listopadu 2017 v kanceláři školy.

Při této příležitosti děkuji všem dosavadním členům školské rady, kterým právě v měsíci listopadu končí jejich tříleté funkční obdob

za vnímavý a konstruktivní přístup k problematice místního školství, za čas, který této problematice nezištně věnovali
a také za množství zajímavých podnětů, které přispěli ke zkvalitnění naší práce.

Ing. Zdeněk Strnad
,
ředitel školy>>

Školní akce

Plánované školní akce v měsíci říjnu.

>>

Ředitelské volno
Vážení rodiče,
v rámci svých pravomocí a po projednání se zřizovatelem školy

vyhlašuji v pátek 29. září 2017 na naší škole 1 den volna ředitele školy.
Přerušen bude také ranní provoz školní družiny.

Rozsah odpoledního provozu školní družiny pro žáky prvního stupně základní školy přihlášené do školní družiny
bude zabezpečen na základě Vámi projeveného zájmu.
Případný zájem sdělte prosím písemně (potvrzením) do 22. 9. 2017.
    
Děkujeme za pochopení.
Ing. Zdeněk Strnad
ředitel školy


>>

Školní akce

Plánované školní akce v měsíci září.

>>

T
řídní schůzky
První třídní schůzky se společným zahájením ve třídách
se konají
11. září 2017 od 16.30 do 17.30 hodin.

>>


Školní rok 2017/2018

Nový školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2017 v 8.00 před budovou školy (za pěkného počasí).
Bližší informace o průběhu školního roku obdrží žáci ve třídách (1. třídy návštíví i rodiče nových školáků).

Organizace školního roku v rubrice Školní rok.


>>

Školní akce

Plánované školní akce na červen.

>>

Přijaté děti k základnímu vzdělávání
Seznam dětí přijatých k plnění povinné školní docházky od školního roku 2017/2018
ke stažení zde.


>>

Školní akce

Plánované školní akce na květen.

>>

Projektový týden

Od úterý 25. do pátku 28. dubna 2017 probíhá na II. stupni naší základní školy
projektový týden zaměřený na průřezová témata ŠVP.
Sledujte prosím změny ve vyučování!

>>


Školní akce

Plánované školní akce na duben.

>>

Třídní schůzky
Třídní schůzky proběhnou 10. dubna 2017 od 15.30 do 17.00 hodin.
Informace o prospěchu a chování dětí předávají vyučující zákonným zástupcům
buď ve svých kmenových třídách nebo v kabinetech.

>>

Školní akce

Plánované školní akce na březen.

>>

Zápis k plnění povinné školní docházky
Zápis do 1. ročníku školního roku 2017/2018 se uskuteční v budově ZŠ
v pondělí 3. 4. 2017 od 13.30 hod. do 17.00 hod.
a v úterý 4. 4. 2017 od 14.00 hod. do 16.00 hod.

U zápisu je třeba doložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 (dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2017).

Děti, které měly odklad a byly na naší škole u zápisu, přijdou k zápisu znovu.

K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku
v době od září do konce června příslušného školního roku (tj. od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018),
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
K žádosti se dokládají doporučující vyjádření (informace podá vedení školy).


Odklad povinné školní docházky
O odklad povinné školní docházky lze požádat písemně do 30. dubna 2017.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Ředitel školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok.

Podrobné informace k zápisu do 1. ročníku ke stažení zde.

>>

 !! Upozornění !!  

Z důvodů poruchy jednoho z kotlů v kotelně základní školy
bude 2. února 2017 omezeno vytápění budovy ZŠ.
Vybavte proto děti do školy teplejším oblečením,
případně zvažte možnost nechat děti v tento den doma.

>>


Školní akce

Plánované školní akce na únor.

>>


Pololetní prázdniny
V pátek 3. února 2017 jsou jednodenní pololetní prázdniny.

>>


Školní akce

Plánované školní akce na leden.

>>

 Nástup do školy v novém roce je v úterý 3. ledna 2017!  

>>


Školní akce

Plánované školní akce na prosinec.

>>

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady
V souladu s volebním řádem vydaným Zastupitelstvem obce Zastávka dne 18. 5. 2005
vyhlašuji výsledky doplňovacích voleb zákonných zástupců do školské rady
Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace:

Výsledková listina:
Pavel Chmelíček – 107 hlasů   
Martin Musil – 106 hlasů   

Členy školské rady na období listopad 2016
listopad 2017 se z řad zákonných zástupců stávají
pan Pavel Chmelíček a pan Martin Musil.

Školská rada bude v posledním roce svého funkčního období pracovat ve složení:
paní Lenka Janzová (zástupce zřizovatele)  
paní Jarmila Zahradníková (zástupce zřizovatele)
pan Petr Pospíšil (zástupce zřizovatele)
paní Radka Bochníčková (pedagogičtí pracovníci)
paní Ivana Vaňková (pedagogičtí pracovníci)
pan Iveta Lebedová (pedagogičtí pracovníci)  
pan Martin Musil (zákonní zástupci)
pan Pavel Chmelíček (zákonní zástupci)
paní Miluše Procházková (zákonní zástupci)

Nově zvoleným členům gratuluji a těším se na vzájemnou spolupráci.
Ing. Zdeněk Strnad,
ředitel školy


>>


Ředitelské volno
Vážení rodiče,
v rámci svých pravomocí a po projednání se zřizovatelem školy
vyhlašuji v pátek 18. listopadu 2016 den volna ředitele školy.

Děkujeme za pochopení.
Ing. Zdeněk Strnad,
ředitel školy


>>

Školní akce

Plánované školní akce na listopad.

>>

Třídní schůzky
Třídní schůzky proběhnou 14. listopadu 2016 od 15.30 do 17.00 hodin.
Informace o prospěchu a chování dětí předávají vyučující zákonným zástupcům
buď ve svých kmenových třídách nebo v kabinetech.

>>

Ředitelské volno
Vážení rodiče,
v rámci svých pravomocí a po projednání se zřizovatelem školy
vyhlašuji v pondělí 24. a úterý 25. října 2016 na naší škole 2 dny volna ředitele školy.

Děkujeme za pochopení.
Ing. Zdeněk Strnad
ředitel školy


>>

aktualizováno
Doplňovací volby do školské rady
Na základě § 167 odst. 8 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuji doplňovací volby dvou členů školské rady
Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
volených zákonnými zástupci nezletilých žáků.

Funkční období člena školské rady zvoleného v doplňovacích volbách končí
shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

Volby se budou konat v
pondělí 14. listopadu 2016  v době od 10:00 do 17:30 hodin v budově školy.
Kandidaturu lze podávat v kanceláři školy paní Gährové do
4. listopadu 2016 hodin do 12:00 hodin.
Kandidát uvede do kandidátní listiny své jméno a příjmení, datum narození, bydliště a podpisem stvrdí svůj zájem kandidovat.

Kandidaturu v rámci doplňovacích voleb do školské rady
při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
na funkční období 2016
2017 přijali z řad zákonných zástupců nezletilých žáků následující kandidáti:
Pavel Chmelíček, Martin Musil


Volební lístek se seznamem kandidátů bude předán zákonným zástupcům v den voleb
14. listopadu 2016 v kanceláři školy.

Ing. Zdeněk Strnad,
ředitel školy

>>

Školní akce

Plánované školní akce na říjen.

>>

Provoz bufetu ukončen

Vážení rodiče,
od pondělí 3. 10. 2016 bude ukončen provoz bufetu v budově základní školy.

Důvodem je nabytí účinnosti vyhlášky č. 282/ 2016 Sb., o požadavcích na potraviny,
pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních,
jež zásadním způsobem omezuje sortiment prodávaných potravin a nápojů ve školách.
Stávající provozovatelka bufetu se na základě nově stanovených podmínek

rozhodla ukončit k výše uvedenému datu svoji činnost.
Základní škola bude zjišťovat,

zda bude možno i nadále ve škole zajistit
nějakou formou prodej potravin a nápojů
splňujících požadavky nové vyhlášky.

Ing. Zdeněk Strnad, ředitel školy

>>

Školní akce

Plánované školní akce na září 2016.

>>

Školní rok 2016/2017

Nový školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2016 v 8.00 před budovou školy (za pěkného počasí).
Bližší informace o průběhu školního roku obdrží žáci ve třídách (1. třídy návštíví i rodiče nových školáků).

Organizace školního roku v rubrice Školní rok.


>>

Třídní schůzky
První třídní schůzky se společným zahájením ve třídách
se konají
5. září 2016 od 16.30 do 17.30 hodin.

>>

Školní akce

Plánované školní akce na červen 2016.

>>

Školní exkurze a výlety
V měsíci červnu bude probíhat řada odborných exkurzí a školních třídních výletů.
Protože bude docházet ke změnám v rozvrzích tříd a žáků, žádámě všechny zákonné zástupce
o důsledné sledování sdělení třídních učitelů v žákovských knížkách.

>>

Školní akademie
Ve čtvrtek 12. května proběhne od 16.00 v Dělnickém domě slavnostní
Školní akademie
ke Dni matek.

>>

Školní akce

Plánované školní akce na květen 2016.

>>

Školní soutěže

Na nové stránce Naše úspěchy naleznete informace o soutěžích,
kterých se naši žáci zúčastnili ve školním roce.

>>


Třídní schůzky
Třídní schůzky proběhnou 11. dubna 2016 od 15.30 do 17.00 hodin.
Informace o prospěchu a chování dětí předávají vyučující zákonným zástupcům
buď ve svých kmenových třídách nebo v kabinetech.

>>


Školní akce

Plánované školní akce na duben 2016.

>>

Regionální soutěže
V měsící únoru až dubnu proběhnou na naší škole už tradiční regionální soutěže:
Známé slovo poezie
Já, písnička
Přírodní vědy hravě

Termíny soutěží naleznete v plánu akcí.
Informace a způsoby přihlašování do soutěží jsou stejné jako v minulých letech.

>>

Školní akce

Plánované školní akce na měsíc březen 2016.

>>

Seznam přijatých dětí
Seznam žáků (pod registračním číslem) přijatých k základnímu vzdělávání
ve školním roce 2016/2017 je ke stažení zde.

>>

Školní akce

Plánované školní akce na měsíc únor 2016.

>>

Zápis k plnění povinné školní docházky
Zápis do 1. ročníku školního roku 2016/2017se uskuteční v budově ZŠ
v úterý 2. února 2016 od 13.30 do 17.00 hodin
a ve středu 3. února 2016 od 14.00 do 16.00 hodin.
U zápisu je třeba doložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
K zápisu se dostaví děti narozené
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010  (dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2016).
Děti, které měly odklad a byly na naší škole u zápisu, přijdou k zápisu znovu.

K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku
v době od září do konce června příslušného školního roku (tj. od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017),
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
K žádosti se dokládají doporučující vyjádření (informace podá vedení školy).


Odklad povinné školní docházky
O odklad povinné školní docházky lze požádat písemně do 31. května 2016.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Ředitel školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí
o odkladu povinné školní docházky o jeden rok.


>>

Aktualizovány prezentace z akcí MŠ i ZŠ a fotogalerie
V rubrikách Akce v MŠ a Prezentace akcí byly aktualizovány zprávy.
V rubrice Prezentace naleznete novou fotogalerii ze školního roku 2015/2016.

>>

Školní akce

Plánované školní akce na měsíc leden 2016.

>>


Školní akce
Plánované školní akce na měsíc prosinec 2015.

>>

Šachový turnaj
Žáci naší školy se zúčastnili 24. listopadu 2015 v Dělnickém domě okresního kola
Přeboru škol v šachu 2015/20016.

>>


Den volna ředitele školy
Vážení rodiče, v rámci svých pravomocí
a po projednání se zřizovatelem školy
vyhlašuji v pondělí 16. listopadu 2015 na naší škole
1 den volna ředitele školy.

Ing. Zdeněk Strnad,
ředitel školy

>>

Jazykový pobyt
Jazykový pobyt žáků v Anglii proběhne od 1. do 7. listopadu 2015.

>>

Školní akce

Plánované školní akce na měsíc listopad 2015.

>>

Třídní schůzky
Třídní schůzky proběhnou 9. listopadu 2015 od 15.30 do 17.00 hodin.

>>

Školní akce

Plánované školní akce na měsíc říjen 2015.

>>

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

Program:
Čtvrtek 1. 10. 2015:
sraz: v 8.05 hodin na vlakovém nádraží na Zastávce,
v 8.16 hodin odjezd do Náměště nad Oslavou, příjezd 8.44 hodin.

Pátek 2. 10. 2015:
návrat: v 13.39 hodin do Zastávky,
z Náměště odjezd 13.13 hodin.

Děti mají zabezpečený ve čtvrtek oběd, večeři, pitný režim, ubytování
a program ve dnech adaptačního kurzu.
V pátek snídaně, oběd, pitný režim.
Doprava je již také v ceně.


>>Dokumenty
V rubrice „Dokumenty škoy“ jsou ke stažení aktualizované dokumenty.
Průběžně budou aktualizovány všechny formuláře i vnitřní dokumentace.

>>

Školní akce
Plánované školní akce na měsíc září 2015.

>>

Školní rok 2015/2016

Nový školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2015 v 8.00 před budovou školy (za pěkného počasí).
Bližší informace o průběhu školního roku obdrží žáci ve třídách (1. třídy návštíví i rodiče nových školáků)

>>

Třídní schůzky
První třídní schůzky se společným zahájením ve třídách
se konají
7. září 2015 od 16.30 do 17.30 hodin.

>>

Provoz kanceláře školy
Během letních prázdnin bude zabezpečen provoz kanceláře školy do 17. června 2015.

>>

Školní akce

Plánované školní akce na měsíc červen 2015.

>>

Školní výlety
Rozpisy školních výletů jednotlivých tříd naleznete v kalendáři plánovaných akcí!

>>

Okresní kolo Pythagoriády

Okresní kolo Pythagoriády se koná v ZŠ a MŠ TGM Zastávka ve středu 13. května 2015 od 12.00 hodin.
Prezence účastníků od 11.30 (2. patro – Mgr. R. Bochníčková).

>>


Školní akce

Plánované školní akce na měsíc květen 2015.

>>

Projektový týden
Významným prvkem z pozice vzdělávace strategie školy je PROJEKTOVÝ TÝDEN PROJEKTOVÉ DNY,
ve kterých jsou žáci vedeni formou projektů k pochopení souvislostí za využití průřezových témat.
Projektový týden proběhne na naší škole od 27. do 30. dubna 2014.
U žáků může dojít ke změně rozvrhu vyučování!

>>

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají v pondělí 13. dubna 2015 od 15.30 do 17.00 hodin.

>>

Školní akce

Plánované školní akce na měsíc duben 2015.

>>

Seznam přijatých dětí
Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016 je ke stažení zde.

>>

Školní akce

Plánované školní akce na měsíc březen 2015.

>>

Regionální soutěže
Regionální soutěže Já, písnička, Známé slovo poezie, Matematika jinak proběhnou v měsíci březnu.
Informace naleznete v plánu akcí, nebo se obraťte na vyučující – garanty soutěží.

>>


Školní akce

Plánované školní akce na měsíc únor 2015.

>>

LVK
Lyžařský výcvikový kurz probíhá od 8. do 13. února 2015 na Červenohorském sedle v Jesníkách.

>>


Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku školního roku 2015/2016 se uskuteční v budově ZŠ  
v úterý 3. 2. 2015 od 13.30 hod. do 17.00 hod.
a ve středu 4. 2. 2015 od 14.00 hod. do 16.00 hod.
U zápisu je třeba doložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009  (dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2015).
Děti, které měly odklad a byly na naší škole u zápisu, přijdou k zápisu znovu.

K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června
příslušného školního roku (tj. od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016), je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
K žádosti se dokládají doporučující vyjádření (informace podá vedení školy).


Odklad povinné školní docházky
O odklad povinné školní docházky lze požádat písemně do 31. května 2015.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Ředitel školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok.

>>

Informační třídní schůzky

V pondělí 12. ledna 2015 proběhnou od 16.00 hodin informační třídní schůzky.
Rodiče žáků 7. tříd – informace o lyžařském výcviku.
Rodiče žáků přestupujících na střední školu – informace o přijímacím řízení.

>>


Školní akce

Plánované školní akce na měsíc leden 2015.

>>

Jazykový pobyt v Anglii
Přihlášení žáci 8. a 9. ročníku absolvují jazykový pobyt v Anglii.
Odjezd je naplánován na neděli 7. prosince a návrat na pátek 12. prosince 2014.
Informace obdrželi žáci od vedoucí pobytu Mgr. A. Lukasové.

>>

Školní akce

Plánované školní akce na měsíc prosinec 2014.

>>

Volby do školské rady

Do školské rady byli zvoleni zástupci:
za rodiče

Zita Hovězáková
Miluše Procházková
Pavlína Pavlíkovská


za obec Zastávka
Petr Pospíšil
Jarmila Zahradníková
Lenka Janzová

za školu
Radka Bochníčková
Iveta Lebedová
Ivana Vaňková

>>


Třídní schůzky
Třídní schůzky se konají 10. listopadu 2014 od 15.30 do 17.00 hodin.

>>

Školní akce

Plánované školní akce na měsíc listopad 2014.

>>

Školní akce

Plánované školní akce na měsíc říjen 2014.

>>

Adaptační kurz

Žáci 6. ročníku se zúčastní adaptačního kurzu ve Sloupu ve dnech 2. a 3. října 2014.
Všchny důležité informace a pokyny naleznete v dokumentu ke stažení zde.

>>


Školní akce

Plánované školní akce na měsíc září 2014.

>>


Třídní schůzky
První třídní schůzky se společným zahájením ve třídách
se konají
8. září 2014 od 16.30 do 17.30 hodin.

>>


  Slavnostní zahájení školního roku   
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka sděluje rodičům a žákům,
že školní rok 2014/2015 začíná v pondělí 1. září 2014
v osm hodin před budovou školy.

V případě nepříznivého počasí bude program ve kmenových třídách školy. Výuka potrvá v tento den 1 až 2 hodiny.
Rodiče nových prvňáčků obdrží informace po slavnostním zahájení ve třídách od třídních učitelek.

Provoz školní družiny začíná pro přihlášené děti v úterý 2. září 2014.
Přihlášku si bude možné vyzvednout od vedoucí vychovatelky pí. I. Radové 1. září.

Provoz školní jídelny začíná pro přihlášené děti v pondělí 1. září 2014.
Obědy na měsíc září je vhodné platit s předstihem, nejlépe v posledním srpnovém týdnu
(tj. 25. 8. – 29. 8. 2014) v době od 7.30 hodin do 12.00 hodin.
Přihlášku si je možné vyzvednout od vedoucí školní jídelny G TGM Zastávka
v kanceláři jídelny v posledním srpnovém týdnu (tj. 25. 8. – 29. 8. 2014) v době od 7.30 hodin do 12.00 hodin.

>>

Pomůcky pro žáky
pro jednotlivé ročníky ke stažení v sekci
Formuláře a info dokumenty


>>Školní akce
Plánované školní akce na měsíc červen 2014.
>>

Mikroregion KAHAN dso

V rámci realizace MIKROPROJEKTU „Československo, Česko a Slovensko a ..."  CZ/FMP.10/0282
se naši žáci, úspěšní v jednotlivých kolech soutěže, zúčastní ve dnech 27. a 28. května 2014 zájezdu na Slovensko.
>>


Školní akce

Plánované školní akce na měsíc květen 2014.
>>

Ředitelské volno

Vážení rodiče,
v rámci svých pravomocí a po projednání se zřizovatelem školy
vyhlašuji v
pátek 9. května 2014 na naší škole 1 den volna ředitele školy.
Vzhledem k malému zájmu o náhradní program v předchozích letech,
nebude škola tento den náhradní program organizovat.

Děkujeme za pochopení.
Ing. Zdeněk Strnad
ředitel školy

>>


Třídní schůzky

proběhnou v pondělí 14. dubna 2014 od 15.30 do 17.00 hodin
v kmenových třídách.

>>

Školní akce

Plánované školní akce na měsíc duben 2014.
>>

Aktualizace zpráv z akcí
V rubrice Prezentace akcí a Akce v MŠ byly přidány PDF prezentace
z aktivit ve škole a mateřských školkách.


Přijetí k základnímu vzdělávání
Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání na naší škole pro školní rok 2014/2015
je k dispozici ke stažení zde.
>>

Školní akce
Plánované školní akce na měsíc březen 2014.
>>

Charitativní akce
Naši žáci podpořili sbírkou projekt Na kole dětem.

Školní akce
Plánované školní akce na měsíc únor 2014.
>>

Třídní schůzky: přijímací řízení na SŠ a lyžařský kurz
Určeno pro zákonné zástupce dětí, které se chystají k přestupu na SŠ.
Další třídní schůzky jsou určeny pro zákonné zástupce dětí, které jedou na lyžařský kurz.
>>

Školní akce

Plánované školní akce na měsíc leden 2014.
Aktualizována rubrika Prezentace a Akce v MŠ.
>>

 Zápis do základní školy  
Zápis do 1. ročníku školního roku 2014/2015 se uskuteční v budově ZŠ  

v úterý  4. 2. 2014 od 13.30 hod. do 17.00 hod.
a ve středu 5. 2. 2014 od 14.00 hod. do 16.00 hod.


U zápisu je třeba doložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008  

(dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2014).
Děti, které měly odklad a byly na naší škole u zápisu, přijdou k zápisu znovu.

K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června
příslušného školního roku (tj. od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015), je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
K žádosti se dokládají doporučující vyjádření (informace podá vedení školy).


Odklad povinné školní docházky

O odklad povinné školní docházky lze požádat písemně  do 31.
května 2014.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením

příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Ředitel školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok.

>>

Školní akce

Plánované školní akce na měsíc prosinec 2013.
>>
Školní akce
Plánované školní akce na měsíc listopad 2013.

Třídní schůzky

proběhnou v pondělí 11. listopadu 2013 od 15.30 do 17.00 hodin
v kmenových třídách.
>>

Malá burza středních škol
Již tradičně se v tomto období pokoušíme našim žákům a jejich rodičům vyjít vstříc
při získávání informací o možnostech dalšího studia na středních školách.

Proto Vás srdečně zveme na naši Malou burzu středních škol,
která se uskuteční na naší škole v pondělí 11. listopadu 2013 od 17.00 do 18.00 hodin.
Burza bude bezprostředně navazovat na třídní schůzky.
>>

Podzimní prázdniny jsou ve dnech 29. a 30. října 2013.
Vyučování podle rozvrhu pokračuje ve čtvrtek 31. října 2013.Školní akce
Plánované školní akce na měsíc říjen 2013.
>>

Adaptační kurz

Adaptační pobyt pro žáky šestých ročníků proběhne od čtvrtka 3. října do pátku 4. října 2013
v rekreačním středisku  Čermák ve Sloupu.
>>

Školní akce

Plánované školní akce na měsíc září
2013.
>>

Třídní schůzky

První třídní schůzky se společným zahájením ve třídách
se konají 9. září 2013 od 16.30 do 17.30
hodin.  Slavnostní zahájení školního roku  
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka sděluje rodičům a žákům,
že školní rok 2013/2014 začíná v pondělí 2. září 2013
v osm hodin před budovou školy.

V případě nepříznivého počasí bude program ve kmenových třídách školy. Výuka potrvá v tento den 1 až 2 hodiny.

Rodiče nových prvňáčků obdrží informace po slavnostním zahájení ve třídách od třídních učitelek.

Provoz školní družiny začíná pro přihlášené děti v úterý 3. září.
Přihlášku si bude možné vyzvednout od vedoucí vychovatelky pí. I. Radové 2. září.

Provoz školní jídelny začíná pro přihlášené děti v pondělí 2. září.
Obědy na měsíc září je vhodné platit s předstihem, nejlépe v posledním srpnovém týdnu
(tj. 27. 8. – 30. 8. 2013) v době od 7.30 hodin do 12.00 hodin.
Přihlášku si je možné vyzvednout od vedoucí školní jídelny G TGM Zastávka
v kanceláři jídelny v posledním srpnovém týdnu (tj. 27. 8. – 30. 8. 2013) v době od 7.30 hodin do 12.00 hodin.
>>

Pomůcky pro žáky
pro jednotlivé ročníky ke stažení v sekci
Formuláře a info dokumenty
>>

Informační brožura a dodatek ŠVP č. 3 byly na stránkách aktualizovány.
>>
Školní akce
Plánované školní akce na měsíc
červen.
Historie školních akcí v měsíci květnu, dubnu, březnu, únoru a lednu roku 2013
a v roce 2012 v prosinci, listopadu, říjnu a
září.
>>


Zápis dětí k základnímu vzdělávání
Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání v naší škole ve školním roce 2013/2014 ke stažení zde.
Informace o proběhlém zápisu do prvních tříd naleznete v sekci "Prezentace".
>>

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky